اخبار
بازدیدهای هفته پایانی اردیبهشت94 از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدیدهای هفته پایانی اردیبهشت94 از خانه سالمندان نشاط مهریز
در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، پایگاه خواهران انار، گروه بانوان نیکوکار، گروهی از جوانان ورزشکار، دانشجویان و جمعی از مشاورین آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه
برگزاری جشنواره گلاب گیری در باغ جهانی پهلوان پوربرگزاری جشنواره گلاب گیری در باغ جهانی پهلوان پور
جشنواره گلاب گیری از دوشنبه 28 اردیبهشت ماه تا 4 خرداد در باغ جهانی پهلوانپور مهریز برگزار می شود. ادامه
فعالیت های سالمندان مراکز روزانه در اردیبهشت94فعالیت های سالمندان مراکز روزانه در اردیبهشت94
گردش در طبیعت، کارهای هنری، بازی های فکری، جشن و مولودی و دعا و.. از جمله فعالیت های سالمندان مراکز روزانه سالمندی مهریز در دومین ماه از سال 94 است. ادامه