اخبار
بخشی از فعالیت های سالمندان در مراکز روزانهبخشی از فعالیت های سالمندان در مراکز روزانه
فعالیت های هنری شامل کار با گل، فعالیت های معنوی مانند دعا و نیایش، اردو و گردش در طبیعت، سواد آموزی و جشن های همچون جشن تولد از جمله فعالیت های سالمندان مراکز روزانه می باشد. ادامه
بازدید هنرمندان صداوسیمای یزد از خانه سالمندانبازدید هنرمندان صداوسیمای یزد از خانه سالمندان
گروهی از هنرمندان یزدی ضمن بازدید از خانه سالمندان از سالمندان عیادت کردند. ادامه
اردوی سالمندان به تنکابناردوی سالمندان به تنکابن
سالمندان مهریزی از پایتخت مرکبات کشور و بزرگترین شهر غرب استان مازندران دیدن کردند. ادامه