اخبار
بازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خانه سالمندان مهریز
دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد چهارشنبه 23ابان97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه
بازدیدآقای حمید بهزادپور، بهترین دروازه بان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان از خانه سالمندان مهریزبازدیدآقای حمید بهزادپور، بهترین دروازه بان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان از خانه سالمندان مهریز
آقای حمید بهزادپور، بهترین دروازه بان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان روز سه شنبه-22 آبان 97 ، از آسایشگاه خیریه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه
بازدید گروه خیریه دانشجویی آوای زندگی دانشگاه سراسری یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید گروه خیریه دانشجویی آوای زندگی دانشگاه سراسری یزد از خانه سالمندان مهریز
اعضاء گروه خیریه دانشجویی آوای زندگی دانشگاه سراسری یزد، پنج شنبه 3 آبان 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه