اخبار
بازدید جمعی از اعضای جهاد دانشگاهی یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید جمعی از اعضای جهاد دانشگاهی یزد از خانه سالمندان مهریز
جمعی از اعضای جهاد دانشگاهی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه
عزاداری هیئت اکبراباد یزد در خانه سالمندان مهریزعزاداری هیئت اکبراباد یزد در خانه سالمندان مهریز
هیئت اکبراباد یزد با حضور در خانه سالمندان مهریز به عزاداری پرداختند و آش نذری ای که تدارک دیده بودند را توزیع نمودند. ادامه
حضور هیئت زنجیر زنی علی بن ابی طالب مزویر آباد در خانه سالمندان مهریزحضور هیئت زنجیر زنی علی بن ابی طالب مزویر آباد در خانه سالمندان مهریز
به مناسبت ایام محرم شنبه 17مهر ساعت 21:30 ، هیئت زنجیر زنی علی بن ابی طالب مزویر آباد ضمن حضور در خانه سالمندان مهریز به مراسم نوحه خوانی و عزاداری پرداختند. ادامه