اخبار
آسایشگاه کهریزک ، آرامگاه ابدی بانو اشرف قندهاری (بهادرزاده )آسایشگاه کهریزک ، آرامگاه ابدی بانو اشرف قندهاری (بهادرزاده )
پیکر مطهر زنده یاد بانو اشرف قندهاری (بهادرزاده ) ، رئیس فقید هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک در جوار یار دیرین خویش شادروان دکتر حکیم زاده به خاک سپرده شد. ادامه
برگزاری مراسم به مناسبت سالگرد تولد سالمندانبرگزاری مراسم به مناسبت سالگرد تولد سالمندان
مراسم گرامیداشت تولد تعدادی از سالمندان با حضور سالمندان برگزار گردید. ادامه
گفتگو با زوجی که سالگرد ازدواجشان را در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار کردندگفتگو با زوجی که سالگرد ازدواجشان را در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار کردند
مدتی پیش آقای مهدی عسگری 32 ساله و ساکن یزد و همسرشان خانم سلمانی، سالگرد ازدواجشان را در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزارکردند... ادامه