اخبار
نخستین اردوی سال جدید سالمندان به مدوارنخستین اردوی سال جدید سالمندان به مدوار
سالمندان در راستای افزایش حس اعتماد به نفس، نشاط روانی، ‌برقراری ارتباط با دیگران، جلوگیری از انزوا ، بالا رفتن توانایی فیزیولوزیکی و ... به اردوی مدوار رفتند . ادامه
آش رشته ی نوروز93 سالمندان برای در دست آمدن رشته ی کارهاآش رشته ی نوروز93 سالمندان برای در دست آمدن رشته ی کارها
بعضی از مادربزرگ ها رسم و باوری دارند که خوردن اش رشته یا رشته پلو در نخستین روزهای دورُبر سال نو باعث می شود برای تمام سالی که در پیش دارند رشته همه کارها به دستشان بیاید! ادامه
خانه عمادیانخانه عمادیان
خانه عمادیان ،خانه سالمندی از طیقه متوسط است به نام مرحوم خانم عمادیان که در عین تهیدستی ، توانگر بود ومهمترین سرمایه زندگی اش را که خانه ای کوچک بود به خانه سالمندان مهریز اهدا نمود... ادامه