اخبار
کلنگ احداث کانون فرهنگی مذهبی در خانه سالمندان مهریز زده شدکلنگ احداث کانون فرهنگی مذهبی در خانه سالمندان مهریز زده شد
با توجه به نیاز آسایشگاه به چنین مکانی برای برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی، این ساختمان به مساحت 200 متر توسط آقای حاجی میرزایی از اعضاء محترم هیئت مدیره احداث می شود. ادامه
بازدید اعضاء هیئت مدیره خانه سالمندان از باغ پهلوان پوربازدید اعضاء هیئت مدیره خانه سالمندان از باغ پهلوان پور
اعضاء هیئت مدیره خانه سالمندان از باغ پهلوان پور مهریز بازدید نمودند. ادامه
مشارکت خانه سالمندان در برنامه ساعت زمینمشارکت خانه سالمندان در برنامه ساعت زمین
خانه سالمندان نشاط مهریز به احترام زمين تنها مکان زندگی بشر و برای قدردانی از منابع انرژی آن به مدت شصت دقيقه چراغ های اضافی و لوازم برقی غير ضروری را خاموش و در حداقل نور ممکن به سر برد. ادامه