اخبار
 عزاداری هیئت مزویر آباد مهریز در خانه سالمندان مهریز به مناسبت ماه محرم عزاداری هیئت مزویر آباد مهریز در خانه سالمندان مهریز به مناسبت ماه محرم
به مناسبت ماه محرم هیئت مزویر آباد مهریز 25 شهریور 97 ، در خانه سالمندان مهریز حضور یافتند. ادامه
بازدید اعضاء مؤسسه بینش نو یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید اعضاء مؤسسه بینش نو یزد از خانه سالمندان مهریز
اعضاء مؤسسه بینش نو یزد، 23 شهریور ماه از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه
بازدید خانم نجاریان معاون دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور خانه سالمندان مهریزبازدید خانم نجاریان معاون دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور خانه سالمندان مهریز
خانم نجاریان معاون دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور ، سه شنبه 20 شهریور 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه