اخبار
بازدید گروه کوهنوردی آریایی از خانه سالمندان مهریزبازدید گروه کوهنوردی آریایی از خانه سالمندان مهریز
گروه کوهنوردی آریایی روز دوشنبه مورخ 29 بهمن ماه 97 برای بازدید از آسایشگاه نشاط مهریز و عیادت از سالمندان حضور به هم رسانیدند. ادامه
بازدید انجمن هم اندیشان سلامت کویر یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید انجمن هم اندیشان سلامت کویر یزد از خانه سالمندان مهریز
انجمن هم اندیشان کویر یزد روز جمعه 26 بهمن 97 ضمن بازدید از آسایشگاه نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند ادامه
برگذاری مراسم یادبود درگذشت مرحوم مغفور حاج قاسم زارع بیدکی موسس ساختمان توانبخشی سالمندان مهریزبرگذاری مراسم یادبود درگذشت مرحوم مغفور حاج قاسم زارع بیدکی موسس ساختمان توانبخشی سالمندان مهریز
به مناسبت درگذشت موسس ساختمان توان بخشی خانه سالمندان نشاط مهریز مراسمی با حضور بستگان ، سالمندان ، پرسنل آسایشگاه و ... برگذار گردید . ادامه