طبقه‌بندی منطقه‌ای
> گروه اخبار > بازدیدها


بازدیدبخشدارمهریز،اعضای پایگاه بسیج بنادک السادات و مسئولین سپاه پاسداران مهریزازخانه سالمندان مهریز
بازدیدبخشدارمهریز،اعضای پایگاه بسیج بنادک السادات و مسئولین سپاه پاسداران مهریزازخانه سالمندان مهریزبخشدار مهریز ، اعضای پایگاه بسیج بنادک السادات و مسئولین سپاه پاسداران مهریز در روز سه شنبه28اسفند97 ازخانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2274


بازدید گروه کوه نوردی آوای کویر یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
گروه کوه نوردی آوای کویر یزد روز جمعه 24 اسفند97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 781


بازدید دانشجویان هلال احمر یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
دانشجویان هلال احمر یزد روز جمعه 24 اسفند97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 756


بازدید گروه یزدا از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید گروه یزدا از خانه سالمندان نشاط مهریزاعضای گروه یزدا در روز جمعه 24 اسفند97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1846


بازدید دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریزدانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) روز جمعه 24 اسفند97از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1866


بازدید پرسنل منابع طبیعی شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط
بازدید پرسنل منابع طبیعی شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاطپرسنل منابع طبیعی شهرستان مهریز در تاریخ 19 اسفند 97 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 813


بازدید حلقه ناصرین پایگاه پهپاد نبی اکرم میبد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید حلقه ناصرین پایگاه پهپاد نبی اکرم میبد از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از اعضای حلقه ناصرین پایگاه پهپاد نبی اکرم میبد روز پنجشنبه 16 اسفند 1397 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 776


بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریزدانشجویان دانشگاه یزد 9اسفند97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 793


بازدید روحانیون از خانه سالمندان مهریز
بازدید روحانیون از خانه سالمندان مهریزجمعی از روحانیون مهریز 9اسفند97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 756


بازدید جمعی از خواهران گروه قرآنی یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید جمعی از خواهران گروه قرآنی یزد از خانه سالمندان مهریزخواهران گروه قرآنی یزد 9 اسفند 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 818


بازدید گروه آوای زندگی یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید گروه آوای زندگی یزد از خانه سالمندان مهریزگروه آوای زندگی یزد 8 اسفند 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 776


بازدید اعضای هیئت فوتبال یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای هیئت فوتبال یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزاعضای هیئت فوتبال یزد 8 اسفند 97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 791


بازدید بخشدار مهریز و پایگاه خواهران میرک اباد از خانه سالمندان مهریز
بازدید بخشدار مهریز و پایگاه خواهران میرک اباد از خانه سالمندان مهریزبخشدار مهریز و پایگاه خواهران میرک اباد شهرستان مهریز به مناسبت روز مادر از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 884


بازدید هنرستان دخترانه ام البنین از خانه سالمندان مهریز
بازدید هنرستان دخترانه ام البنین از خانه سالمندان مهریزدانش آموزان هنرستان دخترانه ام البنین در روز سه شنبه 7 اسفند 97 به مناسبت روز مادر از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 836


حضور گروه عاشقان ولایت در خانه سالمندان مهریز
حضور گروه عاشقان ولایت در خانه سالمندان مهریزگروه عاشقان ولایت در خانه سالمندان نشاط مهریز حضور یافتند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 837


بازدید فرماندار شهرستان مهریز از خانه سالمندان مهریز
بازدید فرماندار شهرستان مهریز از خانه سالمندان مهریز فرماندار شهرستان مهریز به مناسبت روز مادر از سالمندان در خانه سالمندان نشاط مهریز دیدار نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 829


بازدید گروه کوهنوردی آریایی از خانه سالمندان مهریز
بازدید گروه کوهنوردی آریایی از خانه سالمندان مهریزگروه کوهنوردی آریایی روز دوشنبه مورخ 29 بهمن ماه 97 برای بازدید از آسایشگاه نشاط مهریز و عیادت از سالمندان حضور به هم رسانیدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 859


بازدید انجمن هم اندیشان سلامت کویر یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید انجمن هم اندیشان سلامت کویر یزد از خانه سالمندان مهریزانجمن هم اندیشان کویر یزد روز جمعه 26 بهمن 97 ضمن بازدید از آسایشگاه نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 849


بازدید اعضاء گروه فرشته از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضاء گروه فرشته از خانه سالمندان نشاط مهریزاعضاء گروه فرشته یزد، جمعه 5 بهمن ماه 97 ، از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 902


بازدید پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد از خانه سالمندان مهریزجمعی از پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد در روز شنبه 22 دی ماه 1397 جشن روز پرستار خود را در کنار سالمندان آسایشگاه نشاط مهریز برگزار نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 931


عیادت جمعی از نمازگزاران مسجد امام حسین شهرک شهید رجایی مهریز از سالمندان
عیادت جمعی از نمازگزاران مسجد امام حسین شهرک شهید رجایی مهریز از سالمندانجمعی از نمازگزاران مسجد امام حسین شهرک شهید رجایی مهریز، شنبه22دی ماه97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 941


بازدید مسئولین و کارشناسان از خانه سالمندان مهریز
بازدید مسئولین و کارشناسان از خانه سالمندان مهریزمسئولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، امور مالی سازمان بهزیستی استان یزد، دفتر بودجه بهزیستی و.. صبح روز سه شنبه 11 دی ماه 97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 907


آرایشگران مردان و زنان یزد در خانه سالمندان نشاط مهریز
آرایشگران مردان و زنان یزد در خانه سالمندان نشاط مهریزآرایشگران مردان و زنان یزد جمعه 7 دی 97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 970


بازدید اعضای مؤسسه رنگین کمان امید مهرنگار مهریز از خانه سالمندان نشاط
اعضای مؤسسه رنگین کمان امید مهرنگار مهریز پنج شنبه 29 آذر 97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 825


بازدید دانشجویان گروه معماری دانشگاه امام جواد یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان گروه معماری دانشگاه امام جواد یزد از خانه سالمندان مهریزدانشجویان گروه معماری دانشگاه امام جواد یزد جمعه 30 آذر ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان مهریز جشن شب یلدای خود را در کنار سالمندان برگزار نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 884


بازدید اعضای آموزشگاه صبوران مهدیزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای آموزشگاه صبوران مهدیزد از خانه سالمندان نشاط مهریزاعضای آموزشگاه صبوران مهدیزد پنج شنبه 29 آذر 97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 911


بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از خانه سالمندان مهریزدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در تاریخ 29آذر97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 837


بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد میبد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد میبد از خانه سالمندان نشاط مهریزدانشجویان دانشگاه آزاد میبد 25 آذر 97، از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 827


بازدید انجمن خوشنویسان شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط
بازدید انجمن خوشنویسان شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاطاعضای انجمن خوشنویسان شهرستان مهریز پنج شنبه 22 آذر 97، از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل اوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 869


بازدید اعضای گروه ورزش برای همه از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای گروه ورزش برای همه از خانه سالمندان نشاط مهریزاعضای گروه ورزش برای همه، پنج شنبه 22 آذر 97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 905


بازدید دانشگاه آزاد میبد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشگاه آزاد میبد از خانه سالمندان مهریزجمعی از دانشجویان دانشگاه ازاد میبد، 18 آذر 97 ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 847


بازدید اعضای پایگاه شهیده رقیه رضایی مزویر اباد مهریز از خانه سالمندان مهریز
بازدید اعضای پایگاه شهیده رقیه رضایی مزویر اباد مهریز از خانه سالمندان مهریزاعضای پایگاه شهیده رقیه رضایی مزویر اباد مهریز 30 آبان 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 906


بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد یزد از خانه سالمندان مهریزدانشجویان دانشگاه آزاد یزد در روز شنبه 26ابان97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل اوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 979


بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریزدانشجویان دانشگاه یزد چهارشنبه 24ابان97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 979


بازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خانه سالمندان مهریزدانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد چهارشنبه 23ابان97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 939


بازدیدآقای حمید بهزادپور، بهترین دروازه بان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان از خانه سالمندان مهریز
بازدیدآقای حمید بهزادپور، بهترین دروازه بان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان از خانه سالمندان مهریزآقای حمید بهزادپور، بهترین دروازه بان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی جهان روز سه شنبه-22 آبان 97 ، از آسایشگاه خیریه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 988


بازدید گروه خیریه دانشجویی آوای زندگی دانشگاه سراسری یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید گروه خیریه دانشجویی آوای زندگی دانشگاه سراسری یزد از خانه سالمندان مهریزاعضاء گروه خیریه دانشجویی آوای زندگی دانشگاه سراسری یزد، پنج شنبه 3 آبان 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 951


بازدید دانش آموزان و آموزگاران دبیرستان آیت الله کاشانی از خانه سالمندان مهریز
دانش آموزان و آموزگاران دبیرستان آیت الله کاشانی مهریز در روز 29 مهرماه 97، از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 936


بازدید گروه ورزش خواهران پارک وحدت یزد خانه سالمندان مهریز
بازدید گروه ورزش خواهران پارک وحدت یزد خانه سالمندان مهریزاعضای گروه ورزش خواهران پارک وحدت یزد، 22مهر 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 962


بازدید اعضای اتحادیه آرایشگران مردان یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید اعضای اتحادیه آرایشگران مردان یزد از خانه سالمندان مهریزاعضای اتحادیه آرایشگران مردان یزد در روز جمعه 20 مهرماه 97 ، ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز، از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 809


بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از اسایشگاه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از اسایشگاه سالمندان مهریزدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد، سه شنبه 17 مهر ماه 97، از آسایشگاه سالمندان مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 797


بازدید فرمانده نیروی انتظامی،رییس شورای شهر و گروه عکاسان شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط
بازدید فرمانده نیروی انتظامی،رییس شورای شهر و گروه عکاسان شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاطسرهنگ خدایی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز جمعه 7 مهرماه 97 به همراه رییس شورای شهر شهرستان مهریز و گروه عکاسان شهرستان مهریز ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 831


بازدید هیئت متوسلین قمر بنی هاشم کبک اباد تنگ چنار از خانه سالمندان مهریز
بازدید هیئت متوسلین قمر بنی هاشم کبک اباد تنگ چنار از خانه سالمندان مهریزهیئت متوسلین قمر بنی هاشم کبک اباد تنگ چنار، مورخ 6 مهر 97، از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 793


بازدید اعضاء مؤسسه بینش نو یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید اعضاء مؤسسه بینش نو یزد از خانه سالمندان مهریزاعضاء مؤسسه بینش نو یزد، 23 شهریور ماه از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1562


بازدید خانم نجاریان معاون دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور خانه سالمندان مهریز
بازدید خانم نجاریان معاون دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور خانه سالمندان مهریزخانم نجاریان معاون دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور ، سه شنبه 20 شهریور 97 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 836


بازدید مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد از خانه سالمندان مهریز
 بازدید مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد از خانه سالمندان مهریز مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد و جمعی از بانوان شاغل استانداری و فرمانداری یزد و مهریز بمناسبت روز ملی خانواده در روز چهارشنبه 14شهریور97 ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 793


بازدید کاراته کاران جوانان و کوه نوردان فراز شهرستان مهریز از خانه سالمندان مهریز
بازدید کاراته کاران جوانان و  کوه نوردان فراز شهرستان مهریز از خانه سالمندان مهریزورزشکاران کاراته کار جوانان شهرستان مهریز و ورزشکاران کوه نورد فراز شهرستان مهریز جمعه 9 شهریور 97 ضمن بازدید از خانه سالمندان از سالمندان عیادت به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 766


بازدید شهردار، فرماندار و اعضای شورای شهر شهرستان مهریز از خانه سالمندان مهریز
بازدید شهردار، فرماندار و اعضای شورای شهر شهرستان مهریز از خانه سالمندان مهریزشهردار، فرماندار و اعضای شورای شهر شهرستان مهریز ، عصر روز یکشنبه 3 شهریور 97ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 823


بازدید گروهی از خیرین از اسایشگاه و اجرای برنامه هایی در حضور سالمندان
بازدید گروهی از خیرین از اسایشگاه و اجرای برنامه هایی در حضور سالمندانگروهی از خیرین خانه سالمندان نشاط مهریز در تاریخ12 امرداد97 ضمن بازدید از اسایشگاه و عیادت از سالمندان به اجرای برنامه هایی در حضور سالمندان پرداختند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 859


بازدید مسئول بانوان ادارات شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید مسئول بانوان ادارات شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزمسئول بانوان ادارات شهرستان مهریز در تاریخ 30تیر97 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 835


بازدید مدیرکل ثبت احوال استان یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید مدیرکل ثبت احوال استان یزد از خانه سالمندان مهریزمدیرکل ثبت احوال استان یزد به همراه جمعی از پرسنل محترمشان در تاریخ 30تیر 97 ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 840


بازدید خادمین حرم حضرت معصومه(ع) از خانه سالمندان مهریز
بازدید خادمین حرم حضرت معصومه(ع) از خانه سالمندان مهریزخادمین حضرت معصومه(ع) روز پنج شنبه 21 تیرماه 1397 ضمن بازدید از آسایشگاه نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 643


بازدید بخشدار مهریز و جمعی از اهالی روستای فخرآباد از خانه سالمندان مهریز
بازدید بخشدار مهریز و جمعی از اهالی روستای فخرآباد از خانه سالمندان مهریزبخشدار مهریز و جمعی از اهالی روستای فخرآباد ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 726


بازدید جمعی از پرسنل درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان اشکذر از خانه سالمندان مهریز
بازدید جمعی از پرسنل درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان اشکذر از خانه سالمندان مهریزجمعی از پرسنل درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان اشکذر به همراه خانواده هایشان، جمعه9تیرماه97، از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 655


بازدید گروهی از نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) آبشور یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید گروهی از نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) آبشور یزد از خانه سالمندان مهریزگروهی از نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع) آبشور یزد ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز و عیادت از سالمندان کمک های خیرخواهانه خود را به آسایشگاه اهداء نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 668


بازدید دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریزدانشجویان دندان پزشکی دانشگاه یزد، پنج شنبه 27 اردیبهشت 97، ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 631


بانوان نیکوکار اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بانوان نیکوکار خانه سالمندان-10 اردیبهشت97 ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 618


عیادت اعضای گروه باران از سالمندان و اجرای موسیقی برای سالمندان-25اسفند96-خانه سالمندان مهریز
عیادت اعضای گروه باران از سالمندان و اجرای موسیقی برای سالمندان-25اسفند96-خانه سالمندان مهریزعیادت اعضای گروه باران از سالمندان و اجرای موسیقی برای سالمندان-25اسفند96-خانه سالمندان مهریز ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 718


بازدید پرسنل اداره منابع طبیعی مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید پرسنل اداره منابع طبیعی مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزپرسنل اداره منابع طبیعی مهریز دوشنبه 21 اسفند 96 ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز و عیادت از سالمندان در فضای سبز آسایشگاه اقدام به کاشت نهال نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 882


بازدید بچه های مهدکودک آسمان از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید بچه های مهدکودک آسمان  از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزبچه های مهدکودک آسمان مهریز در تاریخ 19اسفند96 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 789


بازدید خادمین آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید خادمین آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریزخادمین آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد(ع) یزد پنج شنبه 17 اسفند 96 ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 798


بازدید پرسنل تامین اجتماعی یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز-6 اسفند 96
بازدید پرسنل تامین اجتماعی یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز-6 اسفند 96پرسنل تامین اجتماعی شعبه2یزد یکشنبه 6 اسفند 96 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 814


برگزاری جشن تولد یکی از جوانان یزدی در کنار سالمندان آسایشگاه نشاط مهریز
برگزاری جشن تولد یکی از جوانان یزدی در کنار سالمندان آسایشگاه نشاط مهریزیکی از جوانان بامحبت یزدی جشن تولد خود را در کنار سالمندان برگزار نمود. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 741


بازدید اعضا موسسه خیریه حضرت رقیه(س)گلشن شهرستان انار از آسایشگاه نشاط مهریز
بازدید اعضا موسسه خیریه حضرت رقیه(س)گلشن شهرستان انار از آسایشگاه نشاط مهریزجمعی از اعضاء موسسه خیریه حضرت رقیه(س)گلشن شهرستان انار از آسایشگاه نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 775


بازدید دانش آموزان و پرسنل دبیرستان امیرکبیر شهرستان خاتم از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانش آموزان و پرسنل دبیرستان امیرکبیر شهرستان خاتم از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از دانش آموزان و پرسنل دبیرستان امیرکبیر شهرستان خاتم از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 736


بازدید اعضای حلقه ناصرین پایگاه شهید محلاتی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
جمعی از اعضای حلقه ناصرین پایگاه شهید محلاتی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 651


بازدید اعضای پایگاه حضرت مریم شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای پایگاه حضرت مریم شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزاعضای پایگاه حضرت مریم شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 769


بازدید اعضای موسسه مرتضی علی یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای موسسه مرتضی علی یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزاعضای موسسه مرتضی علی یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 729


بازدید از آسایشگاه و عیادت از سالمندان توسط پرسنل آموزش و پروش شهرستان مهریز و دانش آموزان
بازدید از آسایشگاه و عیادت از سالمندان توسط پرسنل آموزش و پروش شهرستان مهریز و دانش آموزانجمعی از پرسنل آموزش و پروش شهرستان مهریز و دانش آموزان، دوشنبه 25 دی ماه 1396 ضمن بازدید از آسایشگاه از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 787


بازدید اعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریزاعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید و از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 872


بازدید دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریز به مناسبت شب یلدا
بازدید دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد از خانه سالمندان مهریز به مناسبت شب یلداجمعی از دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد به مناسبت شب یلدا از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 783


بازدید و حمایت بازارسازان ابرباشگاه اقتصادی تخفیفات از مجموعه خانه سالمندان مهریز
بازدید و حمایت بازارسازان ابرباشگاه اقتصادی تخفیفات از مجموعه خانه سالمندان مهریزگروه تخفیفات یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 805


بازدید جمعی از رانندگان از آسایشگاه سالمندان به مناسبت هفته حمل و نقل
بازدید جمعی از رانندگان از آسایشگاه سالمندان به مناسبت هفته حمل و نقلجمعی از رانندگان عضو انجمن رانندگان شهرستان مهریز به مناسبت هفته حمل و نقل ضمن بازدید از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمدان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 764


بازدید پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزجمعی از پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در روز شنبه یازدهم آذرماه 96 ضمن بازدید از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 900


بازدید جمعی از پرسنل اداره اوقاف یزد و مهریز در روزدوشنبه 29 آبان 96 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید جمعی از پرسنل اداره اوقاف یزد و مهریز در روزدوشنبه 29 آبان 96 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزجمعی از پرسنل اداره اوقاف یزد و مهریز در روزدوشنبه 29 آبان 96 ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 727


بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از خانه سالمندان نشاط و عیادت از سالمندان
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند و موجب شادی و آرامش خاطر سالمندان عزیز شدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 804


بازدید فرماندار و امام جمعه شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
فرماندار و امام جمعه شهرستان مهریز به مناسبت هفته سالمند از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 803


بازدید پرسنل نیروی انتظامی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید پرسنل نیروی انتظامی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریزسرهنگ خدایی، فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان مهریز به همراه همکاران خود ضمن بازدید از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نموده و موجب ارامش خاطر این عزیزان شدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 846


بازدید معاون توانبخشی و مدیرکل توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز
بازدید معاون توانبخشی  و مدیرکل توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از مرکز جامع سالمندان نشاط مهریزدکتر نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و مهندس رضایی مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور امروز یکشنبه 26 شهریور 96 از مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز بازدید نموده و در جریان روند فعالیت ها و خدمات و امکانات این مرکز قرار گرفتند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 914


بازدید دانش اموزان تهرانی حاضر در اردوی تابستانی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانش اموزان تهرانی حاضر در اردوی تابستانی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزدانش اموزان تهرانی که در اردوی تابستانی به استان یزد سفر کرده بودند، ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نموده و با اهداء شاخه گل به سالمندان موجب شادی و ارامش خاطر این عزیزان شدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 917


بازدید اعضای بسیج مروست از خانه سالمندان مهریز
بازدید اعضای بسیج مروست از خانه سالمندان مهریزتعدادی از اعضای بسیج مروست از اسایشگاه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 874


بازدید اعضای اتاق اصناف استان یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای اتاق اصناف استان یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریزاعضای اتاق اصناف استان یزد، صبح امروز چهارشنبه 4 اَمرداد96، ضمن بازدید از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 915


بازدید دانشجویان یزدی دانشگاه تهران از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز و عیادت از سالمندان
بازدید دانشجویان یزدی دانشگاه تهران از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز و عیادت از سالمنداندانشجویان یزدی دانشگاه تهران ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند و موجب شادی این عزیزان شدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1129


بازدید اعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریزاعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد ضمن بازدید از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1284


بازدید استاد و دانجشویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی رفسنجان از آسایشگاه سالمندان
بازدید استاد و دانجشویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی رفسنجان از آسایشگاه سالمنداناقای دکتر حسینی از اساتید محترم دانشگاه پرستاری و مامایی رفسنجان به همراه جمعی از دانشجویانشان، ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1167


عیادت دانشجویان دانشگاه یزد از سالمندان
عیادت دانشجویان دانشگاه یزد از سالمندانجمعی از دانشجویان دانشگاه یزد ضمن بازدید آسایشگاه سالمندان شناط مهریز از سالمندان این مرکز عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1175


بازدید اعضای پایگاه معراج یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای پایگاه معراج یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از بانوان عضو پایگاه معراج یزد از خانه سالمندان مهریز بازدید و از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1235


بازدید رییس و پرسنل دانشگاه آزد شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید رییس و پرسنل دانشگاه آزد شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزرییس دانشگاه آزاد شهرستان مهریز به همراه تعدادی از پرسنل این دانشگاه از خانه سالمندان مهریز بازدید و از سالمندان عیادت به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1189


بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از آسایشگاه سالمندان مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از آسایشگاه سالمندان مهریزدانشجویان دانشگاه یزد ضمن حضور در آسایشگاه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1205


حضور جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز در اسایشگاه سالمندان مهریز
حضور جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز در اسایشگاه سالمندان مهریزجمعی از اعضای هلال احمر شهرستان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1466


بازدید دانشجویان دانشگاه بین المللی پردیس بافق از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه بین المللی پردیس بافق از خانه سالمندان نشاط مهریزدانشجویان دانشگاه بین المللی پردیس بافق ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1522


بازدید جمعی از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید جمعی از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد از خانه سالمندان مهریزجمعی از دانشجویان پرستاری دانشگاه یزد به همراه اساتیدشان از سالمندان در خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1390


بازدید اعضاء مؤسسه شفای درون، بهبود زندگی یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید اعضاء مؤسسه شفای درون، بهبود زندگی یزد از خانه سالمندان مهریزاعضای مؤسسه شفای درون، بهبود زندگی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1387


بازدید جمعی از اعضای جهاد دانشگاهی یزد از خانه سالمندان مهریز
بازدید جمعی از اعضای جهاد دانشگاهی یزد از خانه سالمندان مهریزجمعی از اعضای جهاد دانشگاهی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1635


حضور هیئت زنجیر زنی علی بن ابی طالب مزویر آباد در خانه سالمندان مهریز
حضور هیئت زنجیر زنی علی بن ابی طالب مزویر آباد در خانه سالمندان مهریزبه مناسبت ایام محرم شنبه 17مهر ساعت 21:30 ، هیئت زنجیر زنی علی بن ابی طالب مزویر آباد ضمن حضور در خانه سالمندان مهریز به مراسم نوحه خوانی و عزاداری پرداختند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1543


حضور دانشجویان دانشگاه یزد در کنار سالمندان اسایشگاه نشاط مهریز
حضور دانشجویان دانشگاه یزد در کنار سالمندان اسایشگاه نشاط مهریزدانشجویان دانشگاه یزد با حضورشان در موسسه خیریه نشاط مهریز سبب شادی و نشاط سالمندان عزیز شدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1631


عیادت دانش آموزان از سالمندان به مناسبت هفته سالمند
عیادت دانش آموزان از سالمندان به مناسبت هفته سالمنددر روزجهانی سالمند با شعار "نه علیه تبعیض سنی"، کودکان با گل و شیرینی به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها روزشان را تبریک گفتند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1580


بازدیدفرماندهان و جمعی ازپرسنل نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی شهرستان مهریز از اسایشگاه سالمندان
بازدیدفرماندهان و جمعی ازپرسنل نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی شهرستان مهریز از اسایشگاه سالمندان به مناسبت هفته نیروی انتظامی، فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی شهرستان مهریز ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط با اهداء گل و شیرینی به سالمندان از این عزیزان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1396


بازدید شهردار و پرسنل آتش نشانی شهرستان مهریز از خانه سالمندان
بازدید شهردار و پرسنل آتش نشانی شهرستان مهریز از خانه سالمندانبه مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی و هفته سالمند، شهردار شهرستان مهریز و پرسنل آتش نشانی ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1367


بازدید گروهی از محله آبشور یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید گروهی از محله آبشور یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزگروهی از مردم عزیز و بامحبت محله آبشور یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1451


بازدید اصناف یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اصناف یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزگروهی از اعضاء اصناف یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1410


بازدید اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1691


اعضای حوزه کارگری بسیج شهدای محراب شهرک صنعتی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند
اعضای حوزه کارگری بسیج شهدای محراب شهرک صنعتی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردندجمعی از اعضای بسیج حوزه کارگری شهدای محراب شهرک صنعتی یزد در هشتمین فراخوانی و حفظ انسجام گروهان یکم گردان امام(ع) ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1565


بازدید راهنمایان گردشگری میراث فرهنگی و جمعیت هلال احمر استان یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید راهنمایان گردشگری میراث فرهنگی و جمعیت هلال احمر استان یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزدر هفته آخر اردیبشهت ماه 95، اعضای پایگاه فخرآباد، راهنمایان گردشگری میراث فرهنگی استان یزد، اعضای پایگاه منگاباد و جمعیت هلال احمر استان یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1664


بازدید نماینده شهرستان مهریز از خانه سالمندان
بازدید نماینده شهرستان مهریز از خانه سالمندانمحمدرضا صباغیان بافقی، دهمین نماینده شهرستان مهریز در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در بازدید سرزده و صمیمانه بدور از تشریفات و هیاهو، ضمن حضور در موسسه خیریه سالمندان و معلولین نشاط مهریز و بازدید از بخش های مختلف این موسسه از سالمندان عیادت نمود. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1606


بازدید رییس اداره بهداشت شهرستان مهریز از مرکز روزانه سالمندان نشاط
بازدید رییس اداره بهداشت شهرستان مهریز از مرکز روزانه سالمندان نشاطرییس اداره بهداشت شهرستان مهریز از مرکز روزانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمود. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1684


بازدید انجمن کانگ فوتوآ21 از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید انجمن کانگ فوتوآ21 از خانه سالمندان نشاط مهریزبه مناسبت روز پدر و روز ملی کانگ فو اعضای سازمان مردم نهاد انجمن کانگ فوتوآ21 ضمن بازدید از خانه سالمندان از سالمندان عیادت کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1472


بازدید معاون وزیر تعاون کار و رفاه امور اجتماعی کشور از خانه سالمندان مهریز و باغ جهانی پهلوانپور
بازدید معاون وزیر تعاون کار و رفاه امور اجتماعی کشور از خانه سالمندان مهریز و باغ جهانی پهلوانپورمهندس کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه امور اجتماعی کشور به همراه دانشجویان یزدی دانشگاه تهران(یزدان) از خانه سالمندان مهریز و باغ جهانی پهلوانپور بازدید کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1736


بازدید موسسه شفای درون و بهبود زندگی از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید موسسه شفای درون و بهبود زندگی از خانه سالمندان نشاط مهریزاعضا موسسه شفای درون و بهبود زندگی از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید و از سالمندان عیادت کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1670


بازدید معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از خانه سالمندان نشاط مهریزشهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریس جمهور، از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید و از سالمندان عیادت کرد. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1702


بازدید مدیر کل بهزیستی استان یزد از مرکز روزانه نشاط و جهاندیدگان
بازدید مدیر کل بهزیستی استان یزد از مرکز روزانه نشاط و جهاندیدگانمدیرکل بهزیستی استان و هیئت همراه، 10 بهمن 94 ،از مراکز روزانه سالمندی شهرستان مهریز بازدید به عمل آورند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1607


بازدید خدام حضرت معصومه و پایگاه بسیج شهرستان انار از خانه سالمندان مهریز
بازدید خدام حضرت معصومه و پایگاه بسیج شهرستان انار از خانه سالمندان مهریزجمعی از خدام حضرت معصومه و پایگاه بسیج شهرستان انار، آدینه ی دوم بهمن 94 از خانه سالمندان مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1661


بازدید دانشجویان دندانپزشکی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان دندانپزشکی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزدانشجویان دندانپزشکی دانشگاه یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان این مرکز عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1858


بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از دانشجویان دانشگاه یزد در تاریخ 12آذر 94 بمناسبت روز جهانی معلولین از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1965


بازدید اعضاء بسیج شهرستان صدوق از خانه سالمندان نشاط مهریز
جمعی از بسیجیان شهرستان صدوق ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1954


بازدید هنرمندان صداوسیمای یزد از خانه سالمندان
بازدید هنرمندان صداوسیمای یزد از خانه سالمندانگروهی از هنرمندان یزدی ضمن بازدید از خانه سالمندان از سالمندان عیادت کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2369


بازدید اعضای مرکز پوروچیستا از مرکز جهاندیدگان مهریز
بازدید اعضای مرکز پوروچیستا از مرکز جهاندیدگان مهریزسالمندان و مسوولین مرکز جامع روزانه توانبخشی سالمندان پوروچیستا از مرکز روزانه جهاندیدگان مهریز بازدید به عمل آوردند و از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2053


بازدید نخاعی های استان یزد، سالمندان مراکز روزانه مهریز و سالمندان زرتشتی یزد از باغ پهلوان پورمهریز
بازدید نخاعی های استان یزد، سالمندان مراکز روزانه مهریز و سالمندان زرتشتی یزد از باغ پهلوان پورمهریزامروز چهارشنبه، 6 خرداد 1394 انجمن آسیب نخاعی های استان یزد، سالمندان مراکز روزانه مهریز و سالمندان زرتشتی یزد ضمن حضور در باغ پهلوان پور مهریزاز جشنواره گلابگیری بازدید به عمل آورند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2241


بازدیدهای هفته پایانی اردیبهشت94 از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدیدهای هفته پایانی اردیبهشت94 از خانه سالمندان نشاط مهریزدر روزهای پایانی اردیبهشت ماه، پایگاه خواهران انار، گروه بانوان نیکوکار، گروهی از جوانان ورزشکار، دانشجویان و جمعی از مشاورین آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2279


بازدید اعضای هلال احمر شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریز
صبح امروز اعضای هلال احمر شهرستان مهریز از سالمندان در خانه سالمندان نشاط مهریز عیادت به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2061


میزبانی سالمندان از کارکنان هلال احمر شهرستان نیر
میزبانی سالمندان از کارکنان هلال احمر شهرستان نیرصبح امروز کارکنان هلال احمر شهرستان نیر به همراه خانواده هایشان مهمان سالمندان شدند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1982


بازدید مسئولان پادگان نبی اکرم میبد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید مسئولان پادگان نبی اکرم میبد از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از مسئولان پادگان نبی اکرم میبد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2176


عیادت خادمان امامزاده سیدصحرا یزد از سالمندان
عیادت خادمان امامزاده سیدصحرا یزد از سالمندانبه مناسبت روز پدر، جمعی از خادمان امامزاده سیدصحرا یزد به همراه خانواده هایشان ضمن بازدید از خانه سالمندان از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2131


بازدید نیروی مقاومت سپاه یزد از خانه سالمندان
سربازان پایگاه سپاه یزد 26 فروردین94 از خانه سالمندان در خانه سالمندان نشاط مهریز عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2101


بازدید کانون فرهنگی اتابکی از خانه سالمندان
بازدید کانون فرهنگی اتابکی از خانه سالمندانصبح آدینه 28فروردین 94 کانون فرهنگی اتابکی از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید و از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2072


بازدید مسئولین شرکت ایساتیس از خانه سالمندان به مناسبت روز مادر
بازدید مسئولین شرکت ایساتیس از خانه سالمندان به مناسبت روز مادر مسئولین شرکت ایساتیس، پنج شنبه 20 فروردین ماه به مناسبت روز زن ضمن بازدید از آسایشگاه نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند و به هریک از این عزیزان با اهداء یک شاخه گل و کادو روز زن را تبریک گفتند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2562


عیادت کودکان از سالمندان
عیادت کودکان از سالمندانکودکان مهدکودک با بازدید و عیادت از سالمندان، نوید زندگی و بذر شادی و گل لبخند را بر دل و جان و چهره های سالمندان کاشتند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1947


بازدید خدام امام زاده سیدجعفر محبان الحسین آزادشهر یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
به مناسبت روز زن خدام امام زاده سیدجعفر محبان الحسین آزادشهر یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آورند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2034


عیادت خانوادگی از سالمندان به مناسبت روز زن
به مناسبت روز زن و مادر، چندگروه از خانواده های باصفا ضمن بازدید از خانه سالمندان از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1972


بازدید خواهران مکتب الزهراء و کمیته امداد شهرستان مهریز از خانه سالمندان
بازدید خواهران مکتب الزهراء و کمیته امداد شهرستان مهریز از خانه سالمندانصبح روز سه شنبه هجدهم فروردین اعضاء کمیته امداد شهرستان مهریز و همچنین صبح روز چهارشنبه 19 فروردین خواهران مکتب الزهراء شهرستان مهریز از سالمندان در خانه سالمندان نشاط مهریز عیادت به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1984


عیادت کودکان مهدکودک مهریز از سالمندان
عیادت کودکان مهدکودک مهریز از سالمندانکودکان مهدکودک نورالهدی مهریز با بازدید و عیادت از سالمندان، شور و شوق و آرامش را پیشکش سالمندان نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1983


عیادت فرماندار مهریز از سالمندان در نخستین روز سال
عیادت فرماندار مهریز از سالمندان در نخستین روز سالسید محمد رستگاری فرماندار مهریز و هیئت همراه در روز نخست سال نو با حضور در خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند و ضمن شنیدن حرف هایشان با این عزیزان به گفتگو پرداختند و لبخند را برای لبانشان و شادی را برای دلهایشان به ارمغان آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1964


بازدید دانشجویان از خانه سالمندان
بازدید دانشجویان از خانه سالمندانچهارشنبه20اسفند93 دانشجویان دانشگاه پیام نور تفت از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2024


عیادت پزشکان آینده از سالمندان
عیادت پزشکان آینده از سالمندانسه شنبه19 اسفند 93، دانشجویان پزشکی از داشکده دارو سازی شهیدصدوقی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان از سالمندان عیادت کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1903


بازدید دانش آموزان از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانش آموزان از خانه سالمندان نشاط مهریزدانش آموزان مدرسه نمونه مجاهد میببد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1912


بازدید گروه خانوادگی از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید گروه خانوادگی از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعه15اسفند93 گروه خانوادگی اوج کویر یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1930


بازدید دانشجویان از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان از خانه سالمندان نشاط مهریزدانشجویان دانشگاه شهید صدوقی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2009


عیادت دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه یزد از سالمندان
صبح امروز، 7 اسفند ماه 93 جمعی از دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه یزد، از خانه سالمندان بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1940


بازدید فرمانده نیروی انتظامی از خانه سالمندان نشاط
بازدید فرمانده نیروی انتظامی از خانه سالمندان نشاطفرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز و هیئت همراه ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط از سالمندان عیادت به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2001


بازدید دانشجویان هنرستان دخترانه یزد از خانه سالمندان
دانشجویان دختر هنرستان دخترانه یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1955


بازدید دانشجویان از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان از خانه سالمندان نشاط مهریزدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از سالمندان در خانه سالمندان نشاط مهریز عیادت کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1963


بازدید گروه کوهنوردان آزاد و گروه ورزشکاران یزدی از خانه سالمندان مهریز
گروه کوهنوردان آزاد یزد و همچنین گروهی از ورزشکاران یزدی ضمن بازدید از خانه سالمندان مهریز شادی و شور و نشاط را برای سالمندان به ارمغان آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1916


بازدید سردفتران از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید سردفتران از خانه سالمندان نشاط مهریزبه مناسبت روز سردفتران و نکوداشت سند رسمی، سردفتران یزدی از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2070


بازدید کلینیک بهکام از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید کلینیک بهکام از خانه سالمندان نشاط مهریزصبح امروز کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بهکام، نخستین مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در استان یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 3469


بازدید خانه صلح و اندیشه یزد از مرکز خیریه سالمندان مهریز
بازدید خانه صلح و اندیشه یزد از مرکز خیریه سالمندان مهریزجوانان انجمن صلح ودوستی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز، از سالمندان عیادت و پذیرایی کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 1977


برگزاری مراسم نمادین یلدا با حضور سالمندان
برگزاری مراسم نمادین یلدا با حضور سالمندانمادر بزرگ ها در مراسم نمادین باشکوهی که به همت مسئولان دبستان سیدالشهداء مهریز و به مناسبت یلدا برپا شده بود، حضور یافتند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2000


بازدید دانش آموزان از خانه سالمندان
بازدید دانش آموزان از خانه سالمنداندانش آموزان دبیرستان دخترانه مطهره و دبستان پسرانه شاهد مهریز ضمن بازدید از خانه سالمندان، شادی را برای سالمندانِ نشاط به ارمغان آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2052


بازدیدهای هفته دوم آذر 93 از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدیدهای هفته دوم آذر 93 از خانه سالمندان نشاط مهریزدر هفته دوم آذر 93 ، جمعی از مسوولین استانداری، پرسنل آموزش و پرورش، سربازان پادگان الغدیر یزد، دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای یزد و.. از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2031


بازدید جمعیت هلال احمر یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید جمعیت هلال احمر یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزتعدادی از اعضای جمعیت هلال احمر یزد در تاریخ 26 آبان 93 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2090


بازدید پرسنل کلانتری استان یزد از خانه سالمندان
بازدید پرسنل کلانتری استان یزد از خانه سالمنداندوشنبه 19ابان 93 جمعی از پرسنل کلانتری استان یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2093


بازدید دانشجویان از خانه سالمندان نشاط مهریز
دانشجویان رشته عکاسی دانشگاه پیام نور یزد از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2002


بازدید مشاور مدیرکل سازمان بهزیستی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید مشاور مدیرکل سازمان بهزیستی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزمشاور سازمان بهزیستی استان یزد به همراه رییس اداره بهزیستی شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2090


بازدید مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری يزد از مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز
بازدید مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری يزد از مرکز جامع سالمندان نشاط مهریزمدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری يزد به همراه فرماندار مهریز و جمعی دیگر از مسوولان از مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2136


بازدید جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز از خانه سالمندان
جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندن مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2024


حضور کارشناسان توان بخشی اداره بهزیستی استان یزد در آسایشگاه نشاط مهریز
کارشناسان توان بخشی اداره بهزیستی استان یزد و شهرستان مهریز از خانه سالمندان بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2111


بازدید کارکنان شبکه بهداشت تفت و قهرمانان دوچرخه سوار مهریزی از آسایشگاه سالمندان مهریز
کارکنان شبکه بهداشت تفت، تیم دوچرخه سواران شهرستان به همراه مربی این تیم آقای لُجه از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2160


بازدید کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست مهریز از خانه سالمندان نشاط
بازدید کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست مهریز از خانه سالمندان نشاطجمعی از کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان مهریز به مناسبت ميلاد امام رضا و روز محیط بان، ضمن بازدید از خانه سالمندان با قلب هایی سرشار از مهرو محبت از سالمندان عیادت کردند و با اهداء شاخه ی گل به این عزیزان، در کنارشان به گفتگو نشستند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2169


بازدید100نفر ازبانوان پایگاه بضعه النبی مسجدالرسول یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید100نفر ازبانوان پایگاه بضعه النبی مسجدالرسول یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزبانوان پایگاه بضعه النبی مسجدالرسول یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2137


بازدید دانشجوهای یزدی از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجوهای یزدی از خانه سالمندان نشاط مهریزگروهی از دانشجویان یزدی که در دانشگاه های شهرهای مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2320


حضور بانوان نیکوکار در خانه سالمندان
حضور بانوان نیکوکار در خانه سالمندانصبح امروز، پنج شنبه5تیرماه1393، گروه بانوان نیکوکار با حضورشان در آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز، ضمن بازدید، به استحمام و نظافت سالمندان پرداختند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2194


بازدید دکتر آدابی رییس اسبق بیمارستان شهید صدوقی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دکتر آدابی رییس اسبق بیمارستان شهید صدوقی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز رئیس اسبق بیمارستان شهید صدوقی یزد با حضور در آسایشگاه سالمندان و معلولین نشاط مهریز ضمن بازدید از بخش های مختلف آسایشگاه در جریان مراحل کار آسایشگاه قرار گرفتند و از نزدیک با سالمندان و پرسنل آسایشگاه دیدار و گفتگو کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2287


بازدید کانون هلال احمر روستایی شهید محمدکهدوئی از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید کانون هلال احمر روستایی شهید محمدکهدوئی از خانه سالمندان نشاط مهریزچهارشنبه21خرداد ماه 93،بانوان عضو هلال احمر روستایی شهید محمدکهدوئی دهستان کهدوئیه، از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2191


بازدید بانوان شهرستان انار از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بازدید بانوان شهرستان انار از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزگروهی از بانوان شهرستان انار از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2235


بازدید دانش آموزان دبستانی از خانه سالمندان
بازدید دانش آموزان دبستانی از خانه سالمندانگروهی از دانش آموزان پسر دبستان آزادگان شهرک شهید رجائی شهرستان مهریز، در تاریخ،11خرداد93از خانه سالمندان نشاط بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2145


هفته سوم اردیبهشتِ خانه سالمندانِ نشاط مهریز
هفته سوم اردیبهشتِ خانه سالمندانِ نشاط مهریزاز جمله فعالیت های این هفته در خانه سالمندان شامل ؛ اردوی سالمندان مرد مراکز روزانه ، بازدید جمعیت داوطلب هلال احمر شهرستان یزد ، بازدید بانوان نیکوکار خورمیز ، بازدید گروهی از دوستان باصفای یزدی، بازدید جوانان و نوجوانان ورزشکار شهرستان مهریز و بازدید موسسه انجمن بانوان حضرت خدیجه کبری و... بود و از رخدادهای زیبای آخرین روز هفته نیز بارش رگبار کم نظیر باران و تگرگ بهاری بود که باعث شادی همگان و به وجد آمدن پرندگان خوش آواز در طراوت هوای روح انگیز بهاری و صدچندان شدن زیبایی چشم نواز طبیعت شد ... ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2308


بازدید سرزده ی استاندار یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید سرزده ی استاندار یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزصبح امروز 17 اردیبهشت 93 استاندار یزد به همراه فرماندار و مسوولین شهرستان مهریز بدون اطلاع قبلی از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2302


بازدید فرماندار و گروه آموزگاران نمونه ی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید فرماندار و گروه آموزگاران نمونه ی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط  مهریزعصر امروز ، فرماندار و گروه آموزگاران نمونه شهرستان مهریز با گل و شیرینی از سالمندان بازدید کردند . ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2410


بازدید معاون محترم توان بخشی سازمان بهزیستی استان یزد از خانه سالمند به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
بازدید معاون محترم توان بخشی سازمان بهزیستی استان یزد از خانه سالمند به مناسبت روز جهانی کار و کارگر به مناسبت روز جهانی کاروکارگر ، دکتر صباغزادگان و دکتر ابویی ضمن تجلیل از پرسنل محترم خانه سالمندان هدایایی به رسم یادبود به این عزیزان اهداء نمودند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2306


عیادت گروهی از اهالی خونگرم شهرستان اشکذر از سالمندان
عیادت گروهی از اهالی خونگرم شهرستان اشکذر از سالمندانگروهی از اهالی خونگرم شهرستان اشکذر از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2240


بازدید جمعی از مردم نیک اندیش شهرستان انار از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید جمعی از مردم نیک اندیش شهرستان انار از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از مردم خوشدل و مهربان شهرستان انار از سالمندان خانه سالمندان نشاط مهریز عیادت کردند و با همصحبتی وهمدلی هایشان شادی را برای سالمندان پیشکش اوردند... ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2183


بازدید دانشجویان دانشگاه تفت از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید دانشجویان دانشگاه تفت از خانه سالمندان نشاط مهریزدانشجویان دانشگاه تفت ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز شور و نشاط و شادی را با خود به ارمغان آوردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2240


بازدید مهرورزان اسمانی از سالمندان
بازدید مهرورزان اسمانی از سالمنداندانش آموزان عضو مهرورزان اسمانی، جمعیت داوطلب هلال احمر شهرستان مهریز، از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند... ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2226


بازدید پایگاه داوطلبی مسجد حضرت ابولفضل جمعیت هلال احمر شهرستان یزد
بازدید پایگاه داوطلبی مسجد حضرت ابولفضل جمعیت هلال احمر شهرستان یزدبانوان داوطلب هلال احمر پایگاه مسجد حضرت ابولفضل شهرستان یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند... ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2297


بازدید جمعی از جوانان علاقمند به میراث فرهنگی از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید جمعی از جوانان علاقمند به میراث فرهنگی از خانه سالمندان نشاط مهریزجمعی از جوانان علاقمند به میراث فرهنگی با بازدیدشان از خانه سالمندان شادی رادر دل ها و لبخند را بر لبان سالمندان نشاندند... ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2167


حضور جمعی ازبانوان کانگ فو کار در خانه سالمندان نشاط مهریز
حضور جمعی ازبانوان کانگ فو کار در خانه سالمندان نشاط مهریز ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2271


بازدیدهای اسفندماه از خانه سالمندان
بازدیدهای اسفندماه از خانه سالمندانخبرهای تصویری از اخرین ماه سال93 در خانه سالمندان نشاط مهریز ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2214


به مناسبت روز پرستار سالمندان مراکز روزانه نشاط مهریز از پرستاران تقدیر و تشکر کردند
به مناسبت روز پرستار سالمندان مراکز روزانه نشاط مهریز از پرستاران  تقدیر و تشکر کردندبه مناسبت روز پرستار جمعی از سالمندان مراکز روزانه نشاط مهریز ضمن بازدید از بیمارستان فاطمه الزهرا شهرستان، از پرستاران بخش های گوناگون بیمارستان تقدیر و تشکر کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2348


بازدید جمعی از پرسنل آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین نشاط مهریز از کهریزک
بازدید جمعی از پرسنل آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین نشاط مهریز از کهریزکجمعی از پرسنل آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین نشاط مهریز صبح پنجشنبه 1392/11/24 برای کسب تجربیاتی از کوله بار سالهای دور و نزدیک کهریزک از این مجموعه دیدن کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 3339


بازدید کتابداران کتابخانه عمومی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریز
بازدید کتابداران کتابخانه عمومی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریز کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز، صبح روز یک شنبه 20 بهمن از خانه سالمندان شهرستان بازدید کردند. ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2312


گزارش بازدید از خانه سالمندان مهریز
 گزارش بازدید از خانه سالمندان مهریزمتنی زیبا و پر احساس از بازدید خانه سالمندان توسط سید محمد مهدی مدرسی سریزدی ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2683


بازدید فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز
بازدید فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریزبازدید فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز و مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2299


هیئت عزاداری در خانه سالمندان
هیئت عزاداری در خانه سالمندانحضور هیئت عزاداری در خانه سالمندان، به مناسبت ایام محرم ... ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2384


بازدید فرمانده نیروی انتظامی مهریز و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز از خانه سالمندان نشاط
بازدید فرمانده نیروی انتظامی مهریز و فرمانده  ناحیه مقاومت بسیج مهریز از خانه سالمندان نشاطصبح روز دوشنبه بیست و سوم بهمن هزار و سیصد و نود و یک ،فرمانده انتظامی و فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط بازدید کردند... ادامه...

نگارنده: مدیر سیستم
بازدید کننده: 2697

 
تا چه حد از عملکرد آسایشگاه رضایت دارید؟
 » شروع سایت: مرداد 1391
 » در حال بازدید: 4 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 62 نفر
 » بازدید امروز: 794 مرتبه
 » بازدید دیروز: 615 مرتبه
 » کل بازدید: 1052111 مرتبه
 » میانگین: 332 بازدید در روز

«تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.»
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آسایشگاه خیریه سالمندان مهریز میباشد.   Design By: Diba Group