اخبار
بازدید پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد از خانه سالمندان مهریزبازدید پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد از خانه سالمندان مهریز
جمعی از پرستاران بیمارستان شهدای کارگر یزد در روز شنبه 22 دی ماه 1397 جشن روز پرستار خود را در کنار سالمندان آسایشگاه نشاط مهریز برگزار نمودند. ادامه
عیادت جمعی از نمازگزاران مسجد امام حسین شهرک شهید رجایی مهریز از سالمندانعیادت جمعی از نمازگزاران مسجد امام حسین شهرک شهید رجایی مهریز از سالمندان
جمعی از نمازگزاران مسجد امام حسین شهرک شهید رجایی مهریز، شنبه22دی ماه97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه
بازدید مسئولین و کارشناسان از خانه سالمندان مهریزبازدید مسئولین و کارشناسان از خانه سالمندان مهریز
مسئولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، امور مالی سازمان بهزیستی استان یزد، دفتر بودجه بهزیستی و.. صبح روز سه شنبه 11 دی ماه 97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه